zadanie nr 8

8. REWITALIZACJA PLACU TARGOWEGO


Lokalizacja projektu

Plac targowy (J. Słowackiego/ M. Reja) Stargard

Opis zadania

Estetyzacja placu, uzupełnienie zieleni, efekt ekologiczny, likwidacja warunków uciążliwego koczowania i spożywania alkoholu

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy, klienci targowisko, sklepów, apteki, usługobiorcy, turyści, goście zagraniczni, pakrujący

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

31 250 zł
roczny koszt utrzymania 2.500 zł