zadanie nr 2

2. Aktywność to podstawa - boisko wielofunkcyjne przy SP nr 8 w Stargardzie, ETAP II


Lokalizacja projektu

Teren Szkoły Podstawowej nr 8 w uzgodnieniu z dyrekcją, w załączeniu mapka.

Opis zadania

Powstanie obiektu sportowego w postaci boiska do piłki ręcznej i koszykówki wraz z piłkochwytami oraz bieżnią z zeskocznią (obecnie brak) i dodatkowo strefą rekreacyjno - relaksacyjną poprawi znikomą infrastrukturę rekreacyjno - sportową w tej części miasta. Umożliwi mieszkańcom uprawianie sportu i rekreację  z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa i w należytym standardzie. Obecny obiekt nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa poprzez liczne pęknięcia, dziury, wgłębienia itp. w wysłużonym asfalcie co może powodować wypadki i kontuzje.
Aktywność i ruch od najmłodszych lat, aż po wiek dojrzały jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania każdego człowieka, więc korzyść z powstania tego obiektu będzie niewymierna.

Przewidywana grupa odbiorców

Uczniowie SP nr 8, dzieci z przedszkola i ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, mieszkańcy od najmłodszych po seniorów, kluby i szkółki sportowe.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Koszt inwestycji to 300 000 złotych, roczne utrzymanie z racji lokalizacji na terenie SP nr 8 to 1000 złotych.