zadanie nr 1

1. AAA, ABC SKACZĘ SOBIE – Trampoliny Ziemne


Lokalizacja projektu

Romualda Traugutta 16   73-102 Stargard     Teren przy Szkole Podstawowej nr 8

Opis zadania

Wzbogacenie terenu rekreacyjnego w trampoliny ziemne stworzy miejsce,  w którym każdy może świetnie się bawić jednocześnie dbając o swoja kondycję i sprawność fizyczną. Jest to doskonała forma ćwiczeń ruchowych. Rozbudowa strefy rekreacyjnej podniesie również atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego w SP8. Stworzenie trampolin na świeżym powietrzu, umożliwi nawiązywanie nowych kontaktów oraz spotkań w granie znajomych, co pozytywnie wpłynie na relacje międzyludzkie.

Przewidywana grupa odbiorców

uczniowie szkoły, dzieci z Przedszkola i Ogniska TPD, mieszkańcy

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

koszty inwestycji : 50 000 zł
roczne koszty utrzymania : 500 zł