zadanie nr 5

5. Remont chodnika na ul. I. Paderewskiego


Lokalizacja projektu

chodnik na ul. Paderewskiego w Stargardzie (wzdłuż zabudowy szeregowej oraz bliźniaczej)

Opis zadania

Chodnik na ul. Paderewskiego ma już ponad 40 lat, jest w bardzo złym stanie technicznym. Połamane, zapadnięte, nierówne płyty chodnikowe utrudniają bezpieczne poruszanie się po nim oraz uniemożliwiają prawidłowe dbanie o czystość w tym m.in o  odśnieżanie. Remont chodnika zwiększy bezpieczeństwo i wygodę poruszania się  zarówno osobom starszym, osobom niepełnosprawnym, dzieciom oraz wszystkim użytkownikom, a mieszkańcom ul. Paderewskiego umożliwi odpowiednie utrzymanie czystości chodników

Przewidywana grupa odbiorców

wszyscy mieszkańcy Stargardu oraz osoby odwiedzające Stargard

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł