zadanie nr 4

4. Ale Bieżnia


Lokalizacja projektu

Obszar 1, teren przy SP nr 7 plac Majdanek
Propozycja przewiduje:
1. Nową bieżnię do skoków w dal z nawierzchnią poliuretanową na istniejącym podłożu twardym o długości 50 metrów oraz nową piaskownicę z piaskiem.

Opis zadania

Zamierzone działanie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności wśród dzieci i młodzieży, terenu koło SP nr 7 przy uwzględnieniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań dla uprawiania rekreacji i sportu na osiedlu Letnie. To także propagowanie lekkiej atletyki w sprzyjających i bezpiecznych warunkach.

Przewidywana grupa odbiorców

W związku z dużą  liczbą  dzieci w klasach 1 - 8 w szkole, a także częstą obecnością okolicznych
mieszkańców wraz z ich dziećmi w wieku szkolnym, jest potrzeba pilnej modernizacji terenu przy SP nr 7. Głównym celem jest bezpieczne uprawianie biegów i skoku w dal na lekcjach wychowania fizycznego, na przerwach oraz w czasie wolnym po południu.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Kwota: 50 tysięcy zł brutto z VAT