zadanie nr 2

2. AB.Centralny plac rekreacyjno -sportowy


Lokalizacja projektu

Obszar 1, teren przy SP nr 7 plac Majdanek
Propozycja przewiduje:
1. Adaptację  boiska do piłki nożnej do nawierzchni trawiastej o wymiarach: 30 m x 50 metrów na istniejącej podbudowie gruntowo - trawiastej z dwoma bramkami oraz piłko - chwyty o wys. 4m i długości 50 metrów (z jednej strony oraz za bramkami),

2. Budowę boiska do piłki siatkowej z nawierzchni poliuretanowej o wymiarach: 10 m x 19 metrów na istniejącej podbudowie asfaltowej oraz piłko - chwyty wys. 4m i długości 40 metrów (2 x 20 metrów);

Opis zadania

Zamierzone działania przyczynią się do podniesienia atrakcyjności wśród mieszkańców, terenu koło SP nr 7 przy uwzględnieniu nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań dla uprawiania rekreacji i sportu na osiedlu Letnie. Wpłynie to niewątpliwie na wzrost liczby korzystających osób, propagowanie zdrowego i aktywnego  oraz rodzinnego wypoczynku. Ponadto będzie później możliwość organizacji imprez rekreacyjno - sportowych  dla mieszkańców osiedla Letnie w sprzyjających i bezpiecznych warunkach. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy z terenu przy szkole korzystają setki osób.

Przewidywana grupa odbiorców

W związku z dużą liczbą dzieci i młodzieży w klasach 1 - 8  w  szkole,  a także liczną obecnością okolicznych mieszkańców oraz rodzin z dziećmi w różnym wieku, jest potrzeba pilnej modernizacji terenu przy SP nr 7. Głównym celem jest propozycja spędzania aktywnie, sportowo lub rekreacyjnie a zwłaszcza bezpiecznie czasu wolnego po południu oraz weekendy a także na przerwach jak i na lekcjach wychowania fizycznego  w szkole.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Kwota  300 tysięcy zł brutto z VAT