zadanie nr 5

5. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1


Lokalizacja projektu

Plac przy Szkole Podstawowej nr 1 na ulicy Sienkiewicza 8

Opis zadania

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 jest jedynym miejscem zabaw dla dzieci mieszkających w okolicy. Niestety plac zabaw  nie nadaje się do użytku, dlatego zostanie zamknięty. Nowy plac zabaw pozwoli mieszkańcom i ich dzieciom na spotkanie z rówieśnikami, na dobrą zabawę, na integrację, na aktywne spędzanie czasu wolnego. Nowy plac zabaw będzie służył mieszkańcom przez wszystkie dni tygodnia.

Przewidywana grupa odbiorców

Wszyscy mieszkańcy, którzy zechcą skorzystać z atrakcji na placu zabaw.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

Koszt inwestycji to 180 tysięcy zł., roczne koszty utrzymania po okresie gwarancji (przeglądy roczne, uzupełnianie piachu, konserwacja ok. 5 tysięcy zł.)