zadanie nr 7

7. Remont Chodnika ul. Reja 1a, b, c, d


Lokalizacja projektu

Ul. Reja 1a, b,c,d70

Opis zadania

Możliwość poruszania bez wymijania, bezpieczeństwo, zniszczony chodnik, umożliwienie poruszania się swobodnego - obecnie uniemożliwione

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy ul. Reja 1a, b,c,d
Przechodnie z/do PKP, rynku, centrum

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

70 000 zł