zadanie nr 2

2. Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej


Lokalizacja projektu

Teren sportowo - rekreacyjny przy ul. Armii Krajowej.

Opis zadania

Teren kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Armii Krajowej jest centralnym miejscem gdzie  w godzinach rannych czas spędzają dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, a w godzinach popołudniowych dzieci z osiedla wraz z rodzicami.
Teren ten, ze względu na dynamiczne rozbudowujące się osiedle, z roku na rok, cieszy się coraz większą frekwencją zwłaszcza najmłodszych mieszkańców osiedla, przez co istniejący plac zabaw wymaga doposażenia. Obecnie pozostawiona jest przestrzeń na placu zabaw z przeznaczeniem na zestaw zabawowy dla dzieci.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy os. Pyrzyckiego

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

50 000 zł