zadanie nr 2

2. Bezpieczny Park Chrobrego - monitoring


Lokalizacja projektu

Bezpieczny Park Chrobrego

Opis zadania

Proponujemy zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie Parku Chrobrego począwszy od placu zabaw przy fontannie do terenu teatru letniego przy Baszcie Morze Czerwone. Park Chrobrego jest nie tylko jednym z najchętniej odwiedzanych przez rodziny miejscem rekreacji, ale również "bramą wejściową"na Starówkę. Nie sposób iść dalej nie przechodząc przez plac przy fontannie lub wręcz przez park. Jest to miejsce, które w godzinach wieczornych o nocnych świeci pustkami. Stanowi to doskonałą okazję dla osób o nieczystych zamiarach wobec przechodniów i dla wandali, niszczących bezmyślnie urządzenia znajdujące się w parku. Sytuacje takie miały miejsce w parku niejednokrotnie. Teatr Letni w okolicy Baszty Morze Czerwone warto również objąć całodobowym monitoringiem zarówno z uwagi na ewentualne akty wandalizmu, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z niego. Korzyści płynące z realizacji tego projektu, to podwyższenie poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdują się tam, szczególnie w godzinach wieczornych oraz ograniczenie zniszczeń wyposażenia w parku, spowodowanych aktami wandalizmu. Monitoring stworzy możliwość szybszego zareagowania w przypadku zaistnienia powyższych sytuacji.
Koszt inwestycji może wynosić około 50 000  zł. Szacunku kosztów dokonałyśmy w oparciu o konsultację z firmą KT-System ze Szczecina.