zadanie nr 3

3. Aby do przodu! - budowa i modernizacja obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Stargardzie - II etap inwestycji.


Lokalizacja projektu

Zespół Szkół w Stargardzie ul. Popiela 2

Skrócony opis

Rewitalizacja terenu wokół boiska szkolnego i placu zabaw - budowa skoczni w dal, montaż urządzeń do gry w tenisa stołowego oraz utworzenie strefy rekreacyjno-relaksacyjnej zapewni uczniom i mieszkańcom bezpieczne warunki do nauki i aktywnego wypoczynku.

Opis zadania

Rewitalizacja terenu wokół boiska szkolnego i placu zabaw - budowa skoczni w dal, montaż urządzeń do gry w tenisa stołowego oraz utworzenie strefy rekreacyjno-relaksacyjnej zapewni uczniom i mieszkańcom bezpieczne warunki do nauki i aktywnego wypoczynku.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy Stargardu, uczniowie, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół w Stargardzie

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł