zadanie nr 1

1. # STARGARD - NAPIS PROMUJĄCY MIASTO


Lokalizacja projektu

Wielki napis STARGARD może ozdobić Park Jagielloński tworząc charakterystyczny i rozpoznawalny widok.

Skrócony opis

PROMOCJA MIASTA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW
#STARGARD - wielki napis jako atrakcja turystyczna, ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia oraz miejsce do odpoczynku. Dodatkowym autem jest promocja recyklingu i sposób na pomoc charytatywną przez umieszczenie w napisie elementu: pojemnika na nakrętki.

Opis zadania

PROMOCJA MIASTA
Stargard zasługuje na odpowiednią promocję w mediach społecznościowych i możliwie jak najbardziej szeroki zasięg. XXI wiek to wiek społeczeństwa informacyjnego.
Życie ludzi kręci się wokół internetu i dzielenia się swoimi doświadczeniami, przeżyciami czy odwiedzonymi miejscami za pomocą mediów społecznościowych (Facebook, Istagram itp.) w których dominują zdjęcia lub filmy. Szansą na wykorzystanie tego trendu jest postawienie wielkiego napisu STARGARD, który byłby charakterystycznym elementem naszego miasta. Zarówno mieszkańcy jak i turyści mieliby idealny temat do fotografowania i dalszego udostępniania w sieci. Napis STARGARD może być zakończony elementem gwiazdą. Element ten może spełniać funkcję pojemnika na nakrętki. Nakrętki są doskonałym
materiałem na surowiec wtórny (promowanie recyklingu) i sposobem na pomoc charytatywną.

Przewidywana grupa odbiorców

WSZYSCY MIESZKAŃCY MIASTA ORAZ TURYŚCI
Grupą odbiorców są nie tylko zameldowani, ale także niezameldowani mieszkańcy Stargardu. Beneficjentami są mieszkańcy gmin ościennych i gmin województwa zachodniopomorskiego

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300.000 ZŁ