zadanie nr 5

5. Parkingi przy szkole (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6) w pasie drogowym ul. Pileckiego


Lokalizacja projektu

Ul. Pileckiego

Opis zadania

Ul. Pileckiego znajdująca się przy szkole nie posiada miejsc parkingowych, co powoduje, że samochody parkowane są na terenie szkoły i wokół niej, powodując tym samym utrudnienia komunikacyjne.
Realizacja tego projektu pozwoli na zminimalizowanie problemów mieszkańców z niewystarczającą ilością miejsc w tej części osiedla. Wyeliminuje parkowanie aut na drodze co w efekcie wpłynie korzystnie
na poprawienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego oraz kołowego.

Przewidywana grupa odbiorców

Mieszkańcy osiedla Pyrzyckiego.

Szacowane koszty inwestycji oraz kalkulacja ewentualnych rocznych kosztów jej utrzymana

300 000 zł