Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w głosowaniu w Stargardzkim Budżecie Obywatelskim

Zasady głosowania:

  • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec danego obszaru Miasta Stargard.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.
  • Głosujący może wybrać maksymalnie 3 jego zdaniem najważniejsze projekty będące w obszarze jego zamieszkania lub 2 projekty ze swojego obszaru zamieszkania i 1 „Złoty głos” na projekt zgłoszony w pozostałych rejonach miasta.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Głosowanie trwać będzie od dnia 5 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”

Krok 1 z 2: Uzupełnij dane

Krok 2 z 2: Wybór zadań

Wybierz maksymalnie 3 projekty będące w obszarze Twojego zamieszkania
(Jeśli chcesz skorzystać ze „Złotego głosu” wybierz 2 projekty)

Wybierz maksymalnie jeden złoty głos na projekt zgłoszony w pozostałych rejonach miasta

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Stargard.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Czarnieckiego 17, Urząd Miejski Stargard,  nr. telefonu: 091-578-56-74.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego
4. Podstawa prawna: art. 5a ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, Uchwała nr VI/88/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie  z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinna spełniać inicjatywa Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2815).
5. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celu, następnie przechowywane i niszczone zgodnie z zapisami Instrukcji kancelaryjnej i IRWA.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania: dostępu do swoich danych ich sprostowania, do usunięcia danych oraz wycofania zgody w każdym momencie przetwarzania.
7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodnie z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne by zrealizować zamierzony cel.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
Okręg: Obszar nr 1 - Zachód - Letnie
300 000 zł
Wybierz
300 000 zł
Wybierz
AKTYWNY KOMPLEK SIŁOWNI - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie
 Obszar nr 1 - Zachód - Letnie
Celem zgłoszonego przeze mnie projektu jest kompleksowe zagospodarowanie terenu przy Szkoły Podstawowej nr 10 w Stargardzie. Tegoroczną propozycją jest siłownia na świeżym powietrzu, przeznaczona dla osób w każdym wieku. Projekt zakłada również wymianę ogrodzenia wokół placu zabaw i siłowni, uzupełnienie elementów zabawowych na placu zabaw oraz transport i montaż urządzeń do ćwiczeń.
300 000 zł
Wybierz
50 000 zł
Wybierz
Plac zabaw na osiedlu "PENTAGON"
 Obszar nr 1 - Zachód - Letnie
Nadanie miejscu nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, czyli przede wszystkim aktywność fizyczna dzieci i młodzieży, integracja społeczności lokalnej, kontakt z przyrodą, poprawa wizerunku i bezpieczeństwa osiedla oraz poprawa ładu przestrzennego.
200 000 zł
Wybierz
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard
 Obszar nr 1 - Zachód - Letnie
Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum "RescueLAB Stargard"
47 000 zł
Wybierz
Okręg: Obszar nr 2 - Chopina
50 000 zł
Wybierz
Remont chodników na ul. Chopina
 Obszar nr 2 - Chopina
Będzie można w końcu przejść, a szczególności przejechać wózkiem z dzieckiem nie wyjeżdżając na jezdnię ulicy
300 000 zł
Wybierz
Okręg: Obszar nr 3 - Śródmieście
50 000 zł
Wybierz
Okręg: Obszar nr 4 - Stare Miasto
Aranżacja i przebudowa parkingu pomiędzy blokiem K. Wielkiego 11, a Arsenałem oraz poprawienie nawierzchni drogi wewnętrznej na tym osiedlu
 Obszar nr 4 - Stare Miasto
Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz większa dyspozycyjność mieszkańców do znajdujących się niedaleko dóbr kultury Stargardu oraz dyspozycyjność miejsc dla rodziców dzieci uczęszczających do pobliskich szkół.
300 000 zł
Wybierz
Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego
 Obszar nr 4 - Stare Miasto
Integracja dzieci poprzez zabawę, ich usprawnienie fizyczne, poprawa integracji sensorycznej, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Nie bez znaczenia jest również radość dzieci z pojawienie się nowej formy zabawy. Mamy możliwości po raz kolejny udowodnić, że Stargard jest miastem przyjaznym dla wszystkich
150 000 zł
Wybierz
50 000 zł
Wybierz
Budowa asfaltowego pumptrack'u
 Obszar nr 4 - Stare Miasto
300 000 zł
Wybierz
Kompleks zabawowo-rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5
 Obszar nr 4 - Stare Miasto
Powstanie kompleksu zabawowo-rekreacyjnego wpłynie niewątpliwie na atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego. Ponieważ SP nr 5 jest szkołą osiedlową, boisko po zajęciach szkolnych wraz z kompleksem będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Stargardu. popularyzacja ćwiczeń wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych jako forma aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego.
300 000 zł
Wybierz
25 000 zł
Wybierz
300 000 zł
Wybierz
Okręg: Obszar nr 5 - Pyrzyckie
Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku ora rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej
 Obszar nr 5 - Pyrzyckie
Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku na terenie przyczyni się do uporządkowania i zagospodarowania dotychczas nie zagospodarowanego terenu , zwiększenia komfortu spędzania czasu na świeżym powietrzu- zwłaszcza w upalne dni, nawiązania sąsiedzkich relacji oraz podniesienia estetyki i atrakcyjności tego miejsca.Natomiast rozbudowa placu zabaw pozwoli na zwiększenie przestrzeni do zabawy dla dzieci
300 000 zł
Wybierz
50 000 zł
Wybierz
Budowa miejsc postojowych, ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23
 Obszar nr 5 - Pyrzyckie
Ulica Armii Krajowej, będąca główną ulicą os. Pyrzyckiego, przy której zlokalizowane są lokale handlowo-usługowe oraz kompleks rekreacyjno-sportowy, posiada nie wystarczającą ilość miejsc postojowych, co powoduje, że samochody parkowane są na drodze, powodując utrudnienia komunikacyjne, gdyż kierowcy poruszają się tylko jednym pasem ruchu, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
50 000 zł
Wybierz
Ogród Sensoryczny na Wzgórzu - miejsce spotkań pokoleń - etap I
 Obszar nr 5 - Pyrzyckie
Skwer pobudzi zmysły dźwiękami i zapachami natury, zróżnicowanymi fakturami oraz bogactwem barw i smaków. Jest propozycją dla mieszkańców w każdym wieku, spełni funkcję integracyjną dla lokalnej społeczności i będzie pierwszym prawdziwie zielonym terenem wypoczynkowym osiedla, jego zielonymi płucami. Dla najmłodszych stanie się okazją do spotkania z przyrodą.
50 000 zł
Wybierz
Parking na ul. Lechonia 2- 4 - etap I
 Obszar nr 5 - Pyrzyckie
Rozwiązanie problemu parkowania aut, zwiększenie miejsc parkingowych dla ludzi przyjezdnych na plac zabaw, boiska i tor rowerowy
300 000 zł
Wybierz
Okręg: Obszar nr 6 - Kluczewo - Lotnisko
Bike Park - etap I
 Obszar nr 6 - Kluczewo - Lotnisko
300 000 zł
Wybierz
Bezpieczne boisko wielofuncyjne przy Szkoler Podstawowej nr 8 - etap II
 Obszar nr 6 - Kluczewo - Lotnisko
Powstanie obiektu sportowego poprawi infrastrukturę w tej części miasta, umożliwi lokalnej społeczności, uczniom oraz dzieciom z przedszkola TPD aktywne i bezpieczne uprawienie sportu na świeżym powietrzu.
300 000 zł
Wybierz
50 000 zł
Wybierz
Budowa chodnika - ok 100 m
 Obszar nr 6 - Kluczewo - Lotnisko
Chodnik jest niezbędny mieszkańcom w celu bezpiecznego poruszania po tym terenie, w tym dojście do kościoła
200 000 zł
Wybierz
Budowa i modernizacja miejsc postojowych przy ul. Stefana Drzewieckiego
 Obszar nr 6 - Kluczewo - Lotnisko
ul. Drzewieckiego posiada niestarczającą ilość miejsc postojowych, co powoduje, że mieszkańcy mają problem z parkowaniem aut. Realizacja projektu pozwoli na zminimalizowanie problemu z miejscami postojowymi.
300 000 zł
Wybierz
Wybierz
Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego
 Obszar nr 6 - Kluczewo - Lotnisko
Ulica Tańskiego jest główną ulicą osiedla Lotnisko. Ulica ta ,a duże natężenie ruchu pieszego oraz samochodowego. Doświetlenie przejść dla pieszych podniesie poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców osiedla.
50 000 zł
Wybierz
Skatepark - os. Lotnisko
 Obszar nr 6 - Kluczewo - Lotnisko
300 000 zł
Wybierz

Brak zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Zagłosuj“

×